Retrat de Belamy

Art i robots

Durant els darrers dos anys, investigadors del Laboratori de Dades per a la Intel·ligència Artificial (Data-to-AI Lab) de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ha estat experimentant amb GANs per resoldre un grapat de problemes socialment rellevants, que van des de transmetre -i detectar- missatges secrets i protegir vídeos amb una marca d’aigua fins a identificar anomalies i preservar la privacitat. Al DAI Lab li complau compartir alguns dels seus projectes més engrescadors amb les comunitats de l’aprenentatge automàtic i la ciència de dades amb l’esperança de generar debat i col·laboració.

Luis Montero confinado

Luis Montero: “Les màquines reflecteixen la nostra lògica occidental, masculina i de domini del món”

El filòsof Luis Montero desxifra la humanitat del futur. Al seu últim assaig introdueix les màquines al debat metafísic. I és que les màquines no són només un producte nostre: també són allò que volem ser. I són un reflex de nosaltres mateixos amb la capacitat de transformar-nos. Aleshores, qui és el producte de qui?