Retrat de Belamy

Art i robots

Durant els darrers dos anys, investigadors del Laboratori de Dades per a la Intel·ligència Artificial (Data-to-AI Lab) de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ha estat experimentant amb GANs per resoldre un grapat de problemes socialment rellevants, que van des de transmetre -i detectar- missatges secrets i protegir vídeos amb una marca d’aigua fins a identificar anomalies i preservar la privacitat. Al DAI Lab li complau compartir alguns dels seus projectes més engrescadors amb les comunitats de l’aprenentatge automàtic i la ciència de dades amb l’esperança de generar debat i col·laboració.